Lidmaatschap

De schietsport
Schieten is een wedstrijdsport, én daarnaast natuurlijk ook een recreatiesport. Het is een combinatie van lichamelijke en geestelijke inspanningen met als doel een voortreffelijke score te behalen. Om een echt goede topschutter te worden heeft men een goede algemene lichamelijke conditie, mentale bereidheid en inzet, en een groot doorzettingsvermogen nodig.

Schieten is zonder onderscheid een sport voor mannen én vrouwen, jong én oud, kortom voor iedereen.

Hoe wordt je lid.
Door een mail te sturen naar info@ssvdeeendracht.nl wordt je geplaatst op onze wachtlijst, wanneer er dan weer plek is wordt je uitgenodigd voor een gesprek met onze intake commissie. Je dient bij dit gesprek een geldig identiteitsbewijs te kunnen tonen. Tijdens dit gesprek maak je informeel kennis met onze vereniging en zal de gehele lidmaatschap procedure met je worden doorgenomen.

Kosten.
Het lidmaatschap per jaar bedraagt ongeveer € 185,00.

Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) en  bij de Schietkring Gelderse Vallei (SKGV). Lidmaatschap van De Eendracht houdt dan ook tegelijk Lidmaatschap van deze beide organisaties in.

Als lid ontvangt je van de KNSA 5 keer per jaar het blad ‘Schietsport’, en van de SKGV 3 tot 4 keer per jaar het blad ‘De Schutter’.

Rechten en plichten.
Een lidmaatschap van ssv ‘De Eendracht’ brengt niet alleen rechten, maar ook plichten met zich mee. Aangezien  alle grond en gebouwen eigendom van de vereniging zijn, is het duidelijk, dat hier het nodige onderhoud bij komt kijken. Van de leden wordt verwacht, dat zij zich hierbij inzetten.

Daar de vereniging op het gebied van het organiseren van wedstrijden ook zeer actief is, wordt van de leden verwacht, dat zij zich tijdens wedstrijden beschikbaar stellen voor het verrichten van diverse diensten.

Wedstrijden.
Het staat een lid vrij, om deel te nemen aan externe wedstrijden. De inleggelden voor deze wedstrijden dienen door het lid zelf voldaan te worden. Alleen kosten voor team deelname worden door de vereniging tegen bewijs vergoed. Deelnamekosten voor een wedstrijd liggen tussen € 7 en € 10. Uiteraard zijn de kosten voor de munitie ook voor rekening van het lid.

Wapentechnische opleiding.
Nieuwe leden worden door de vereniging opgeleid in het gebruik van de diverse sportwapens. Op de vereniging zijn officiële trainers aanwezig voor het geven van deze opleidingen. In overleg met de trainers worden hiervoor tijdstippen vastgesteld.