Nieuwsbrief Februari

Tinus van Bruggen zijn 50-jarig lidmaatschap en Secretaris krijgt Oorkonde van Verdienste uitgereikt.

Tijdens de algemene ledenvergadering roept Henk van de Bovenkamp (voorzitter) Tinus van Bruggen naar voren, en feliciteert hem met zijn 50-jarig lidmaatschap. Hij is op 17 januari 1966 met algemene stemmen aangenomen als lid van De Eendracht. Hij wordt nu, 50 jaar later, tot Erelid benoemd. Voorzitter overhandigt hem de bijpassende oorkonde en een dinerbon.

IMG_1480

 

Herman Van Zanten is -onder groten dankzegging- afgetreden als secretaris van SSV De Eendracht Barneveld. Frits van Eck, voorzitter KNSA Distrikt 2, leest een laudatio voor naar de scheidend secretaris, Herman van Zanten. Secretaris krijgt vervolgens Oorkonde van Verdienste uitgereikt..

Beiden van harte gefeliciteerd.