Wedstrijdoverzicht
Wedstrijden 2024
Marathon 2024
AK Utrecht 2024
AK Veluwe 2024
Voorjaarswedstrijd 2024


Wedstrijden 2023
Kersttoernooi 2023
Winterwedstrijd 2023
Optiek 50 mtr. 2023
Herfstwedstrijd 2023
Barneveldse Haan 2023
Marathon 2023
NK KKK 2023
LKK KKG 2023
AK Veluwe Utrecht 2023
Voorjaarswedstrijd 2023


Wedstrijden 2022
Kersttoernooi 2022
Winterwedstrijd 2022
Herfstwedstrijd
Optiek 50 mtr. 2022
Marathon 2022
Voorjaarswedstrijd 2022


Wedstrijden 2021
Kersttoernooi 2021
Winterwedstrijd 2021
Optiek 50 mtr. 2021
Herfstwedstrijd 2021


Wedstrijden 2020
Herfstwedstrijd
Zomerwedstrijd 100 schot
Optiek 50 mtr.
Voorjaarswedstrijd
AK KKG 50 mtr. Veluwe
AK KKG 50 mtr. Utrecht


Wedstrijden 2019
Kersttoernooi 2019
AK 12 meter KKG-KKK Veluwe 2019
Winterwedstrijd 2019
Herfstwedstrijd 2019
Finale NK KKG 50 mtr lig 2019
Nederlandse Kampioenschappen 50 mtr KKG lg 2019
Finale NK KKG 50 mtr kn 2019
Nederlandse Kampioenschappen 50 mtr KKG kn 2019
Zomerwedstrijd 100 schot 2019
Optiek 50 mtr. mei 2019
Voorjaarswedstrijd 2019
AK KKG 50 mtr. Veluwe
AK KKG 50 mtr. Utrecht


Wedstrijden 2018
Kersttoernooi 2018
AK 12 meter KKG-KKK Veluwe 2018
Winterwedstrijd 2018
Herfstwedstrijd 2018
Zomerwedstrijd 100 schot 2018
Optiek 50 mtr. mei 2018
Voorjaarswedstrijd 2018
AK KKG 50 mtr. Utrecht


Wedstrijden 2017
Kersttoernooi 2017
AK 12 meter KKG-KKK Veluwe 2017
Optiek 50 mtr. september 2017
Winterwedstrijd 50 mtr 2017
Nederlandse Kampioenschappen 50 mtr KKG 2017
Marathonwedstrijd 50 mtr 100 schoten 2017
Competitie 50 mtr. KKG afdeling 2
AK KKG 50 mtr. Gelderland midden
AK KKG 50 mtr. Utrecht
Wedstrijden 2016
Kersttoernooi 2016
AK 12 meter KKG/KKK Veluwe 2016
Optiek 50 mtr. september 2016
Optiek 50 mtr.
AK KKG 50 mtr. Gelderland midden
AK KKG 50 mtr. Utrecht


Wedstrijden 2015
Kersttoernooi 2015
AK 12 meter KKG/KKK Veluwe 2015
AK KKG 50 mtr. Gelderland midden
AK KKG 50 mtr. Utrecht
Optiek 50 mtr.
Optiek 50 mtr. aug. 2015
Ned. Kampioenschappen KKK 12 meter 2015


Wedstrijden 2014
Kersttoernooi 2014
AK 12 meter KKG Veluwe
AK 12 meter KKK Veluwe
SKGV Kampioenswedstrijd 50 meter KKG
AK KKG 50 mtr. Gelderland midden
AK KKG 50 mtr. Utrecht
DK KKK 12 mtr. District 2
Precisie Geweer 50 mtr
Pinksterwedstrijd KKG 50 mtr.
NK KKG 50 mtr.
Precisie Geweer 50 mtr augustus 2014


Wedstrijden 2013
Kersttoernooi 2013
AK 12 meter KKG Gelderland Midden
AK 12 meter KKK Gelderland Midden
AK 50 meter KKG Gelderland Midden
AK 50 meter KKG Utrecht
DK 12 meter KKK


Wedstrijden 2012
AK 50 meter KKG Utrecht
AK 50 meter KKG Veluwe
SKGV Winterwedstrijd 50 meter KKG
Districtskampioenschappen Vrij Pistool District 2 2012
NK 50meter KKG LG, KN en 3H
NK 50 meter KKG KN finale
NK 50 meter KKG LG finale
NK 50 meter KKG LG finale Vetaranen
NK 50 meter KKG LG finale senioren
Kersttoernooi 2012
AK 12 meter KKG Gelderland Midden


Wedstrijden 2011
AK 50 meter KKG Utrecht
AK 50 meter KKG Veluwe
NK 12 meter KKG LG en KN
NK Vrijpistool
Finale NK 12 meter KKG KN
Finale NK 12 meter KKG LIG
Kersttoernooi 2011


Wedstrijden 2010
AK D2 en OW KKG liggend en knielend 50 meter
NK KKG liggend, knielend en 3 houdingen 12 meter
Finale NK KKG knielend 12 meter
Finale NK KKG liggend 12 meter
Kersttoernooi


Wedstrijden 2009
DK D2 en OW KKG liggend en knielend 50 meter
NK Vrijpistool 2009
Kersttoernooi 2009


Wedstrijden 2008
AK KKG liggend, knielend en 3 houdingen 50 meter
Jubileumwedstrijd 100 jarig bestaan liggend, knielend en 3 houdingen 5
NK Vrijpistool 2008
NK KKK 2008
Kersttoernooi


Wedstrijden 2007
Openwedstrijd 50 meter Kn Lg
Kersttoernooi


Wedstrijden 2006
AK KKG liggend, knielend en 3 houdingen 50 meter
Kersttoernooi


Wedstrijden 2005
NK KKG liggend, knielend en 3 houdingen 12 meter
Finale NK KKG knielend 12 meter
Finale NK KKG liggend 12 meter
SKGV Jeugdwedstrijd 2005
DK KKG liggend, knielend en 3 houdingen 50 meter
NK KKG liggend, knielend en 3 houdingen 50 meter
NK KKG liggend, knielend 50 meter Finale
Kersttoernooi


Wedstrijden 2004
Open DK KKG liggend, knielend en 3 houdingen 50 meter
NK KKG liggend, knielend en 3 houdingen 12 meter
NK KKG liggend, knielend en 3 houdingen 12 meter FINALE
Kertstoernooi
SKGV winterwedstrijd


Wedstrijden 2003
DK KKG liggend en knielend 50 meter
Open Klasseringswedstrijd KKG liggend en knielend 50 meter
AK KKG liggend en knielend 50 meter
AK KKG liggend en knielend 12 meter
SKGV Valleicup KKP Finale
Kersttoernooi


Wedstrijden 2002
NK KKG liggend, knielend en 3 houdingen 12 meter
Finale NK KKG liggend, knielend 12 meter
NK KKG liggend, knielend en 3 houdingen 50 meter
Finale NK KKG liggend en knielend 50 meter
Kersttoernooi


Wedstrijden 2001
NK liggend en knielend KKG
NK liggend en knielend KKK
Kersttoernooi


Wedstrijden 2000
Kersttoernooi